11 ส.ค. 2022 เวลา 18:05 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
หอพลังสุริยะใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเพื่อเป็นเชื้อพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral fuel) เป็นอีกทางเลือกที่สำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
#iEnergyGuru #CarbonNeutral #Jetfuel #SolarTower
ข้อมูลเพิ่มเติม
โฆษณา