โดนหลอกครับ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้ว่า
ผล เกิดแต่ เหตุ
เหตุ+ปัจจัยรอบข้างดี ผลก็จะดีตาม
1 ถูกใจ
43 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา