คนไม่มีลูก คือคนมีบุญ
ไม่ต้องแบกภาระเลี้ยงดู เขาว่ากันอย่างนี้
ดูตัวอย่างพระ เป็นต้น
1ถูกใจ
50รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...