13 ส.ค. 2022 เวลา 00:30 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
"Gartner ระบุเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่สําคัญในการขยายประสบการณ์ที่สมจริง ที่มีส่วนเร่งระบบอัตโนมัติแบบ AI และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบเทคโนโลยี"
Meghan Rimol, บ.Gartner, เผยแพร่บนเว็บไซต์ 10 ส.ค.2565
🔸️ Metaverse, super apps และ Web3 เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่มอบประสบการณ์ที่สมจริงที่พัฒนาขึ้น
🔸️ ความยั่งยืนของระบบคลาวด์และการสังเกตข้อมูลช่วยให้นักเทคโนโลยีส่งมอบความต้องการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
🔸️ ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic system) และ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสาเหตุ (causal AI) สนับสนุนการเร่งสร้างและปรับใช้โมเดล AI
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 25 อย่างที่น่าจับตามองโดยบริษัท Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies ปี 2022 กําลังทำให้การวิวัฒนาการและการขยายตัวของประสบการณ์ที่สมจริง ช่วยเร่งระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ให้ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ แต่ CIO และผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีถูกท้าทายให้ขยายขีดความสามารถด้านดิจิทัลในขณะที่กำลังปรับปรุงความยั่งยืน เมื่อเผชิญกับข้อจํากัดด้านทรัพยากรที่กำลังขยายตัว จําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนความแตกต่างและประสิทธิภาพในการแข่งขัน
Melissa Davis รองประธานบริษัท Gartner
Hype Cycle for Emerging Technologies มีความโดดเด่นในหมู่ Gartner Hype Cycles เนื่องจากระบุข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจากเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 รายการ และกรอบการทํางานที่ บริษัท Gartner สร้างขึ้นในแต่ละปี เป็นชุดเทคโนโลยีและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ที่ "ต้องรู้" เทคโนโลยีและแนวโน้มเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสูงใน 2 ถึง 10 ปีข้างหน้า (ดูรูป)
รูปวงจร Hype สําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่, 2022
เทคโนโลยีทั้งหมดใน Hype Cycle นี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่บางเทคโนโลยีก็กำลังเริ่มต้น และมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้ เทคโนโลยีดังกล่าวมีความเสี่ยงมากขึ้นในการปรับใช้ แต่อาจมีประโยชน์มากขึ้นสําหรับผู้เริ่มใช้งานรายแรก ๆ ที่สามารถประเมินและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถขององค์กรในการจัดการกับเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการพิสูจน์
Gary Olliffe รองประธานอาวุโสบริษัท Gartner
💠 สามประเด็นหลักที่สำคัญของแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 》》》
🔺️ 1. การพัฒนาและขยายประสบการณ์ที่สมจริง 》 อนาคตของประสบการณ์ดิจิทัลนั้นน่าประทับใจ คอลเลกชันของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่สนับสนุนประสบการณ์ดังกล่าวผ่านการเป็นตัวแทนเสมือนจริงแบบไดนามิก สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของลูกค้าและผู้คน รวมถึงโหมดใหม่ของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ บุคคลสามารถควบคุมตัวตนและข้อมูลของตนเอง และสัมผัสกับระบบนิเวศเสมือนจริงที่สามารถรวมเข้ากับการใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบใหม่เพื่อเสริมสร้างหรือเปิดแหล่งรายได้ใหม่
เทคโนโลยีที่น่าจับตามองซึ่งมอบประสบการณ์ที่สมจริงที่กำลังพัฒนาและขยายตัว ได้แก่ metaverse, สินทรัพย์ดิจิทัล (NFT), super apps และ Web3, ข้อมูลประจําตัวแบบกระจายศูนย์ (decentralized identity), มนุษย์ดิจิทัล (digital humans), ตัวแทนดิจิทัล (digital twin) ของลูกค้า และตลาดที่รวมผู้มีความสามารถภายในองค์กร (internal talent marketplace)
🔺️ 2. ระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 》 การนํา AI มาใช้กําลังขยายตัวโดยเป็นส่วนสําคัญของผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน นี่คือการเร่งการสร้างโมเดล AI พิเศษที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาโมเดล การฝึกอบรม และการปรับใช้โดยอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ จะปรับบทบาทของมนุษย์ในการพัฒนา AI ใหม่ ส่งผลให้การคาดการณ์และการตัดสินใจแม่นยํายิ่งขึ้นและเวลาที่รวดเร็วขึ้นเพื่อผลประโยชน์ที่คาดหวัง
เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบเร่งความเร็ว ได้แก่ รระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic system), ปัญญาประดิษฐ์เชิงสาเหตุ (causal AI), แบบจําลองพื้นฐาน, ปัญญาประดิษฐ์การออกแบบเชิงก่อกําเนิด (generative design AI) และการสร้างรหัสการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning code generation)
🔺️ 3. การส่งมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 》 ธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จล้วนถูกสร้างขึ้น ไม่ใช่มาจากการซื้อ ชุดของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มุ่งเน้นไปที่ชุมชนผู้สร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน เช่น ทีมสหวิชาชีพ (fusion team) และแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้ เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ผลการตอบรับและข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน และเพิ่มความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ
เทคโนโลยีที่สําคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบเทคโนโลยี ได้แก่ FinOps, ระบบนิเวศข้อมูลบนคลาวด์, ความยั่งยืนของระบบคลาวด์, การจัดเก็บข้อมูลเชิงคํานวณ, สถาปัตยกรรมโครงข่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์, ความสามารถในการบันทึกข้อมูล, การกํากับดูแลความเสี่ยงแบบไดนามิก, แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรม, สถาปัตยกรรมที่ทํางานได้ขั้นต่ํา, การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถในการสังเกต, OpenTelemetry และวิศวกรรมแพลตฟอร์ม
#Metaverse #gartner #cloudsystem #Autonomic #superapps #cybersecurity #artificialintelligence #machinelearning #casualAI #generativedesignAI #Digital #digitalhuman #digitalplatform #OpenTelemetry #platfrom #technology
โฆษณา