ความคิดเห็นบนชุมชน
artificialintelligence
  • 12
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 2
    สมาชิก
ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ