13 ส.ค. 2022 เวลา 09:19
13 สิงหาคม สุขสันต์วันคนถนัดซ้ายสากล
.
ตั้งแต่ ปี 2519 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งโดยองค์กร Lefthanders International เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างคนถนัดซ... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา