การหาหัวข้อ วิทยานิพนธ์ ( Thesis )
สมัยก่อน ผมเป็นคนหนึ่งครับ ที่ “ มืดแปดด้าน “ ในการคิดหาหัวข้อ แนวทาง ในการทำวิทยานิพนธ์ หรือ Thesis ไม่ว่า จะเป็น วิทยานิพนธ์ ของระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้แต่ ปริญญาเอก ก็จะใช้ แนวคิด แนวทางในการทำ เหมือนกันนะครับ
ในบทความนี้ ผมขอแชร์ ประสบการณ์แล้วกันนะครับ ว่า วิธีการหาหัวข้อ วิทยานิพนธ์ ผมเริ่มจากอะไร เพราะพอมีประสบการณ์ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย มาบ้าง ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทำไมต้องเปิดประเด็นนี้ เหรอครับ เพราะเป็นช่วงที่
(ต่อ) มีความสำคัญ อย่างยิ่งเลยครับ การเริ่ม ผมเริ่มจาก เรื่องที่เรา มีความสนใจ มีความรู้ มีข้อมูล ในด้านนั้นๆ บ้างพอสมควร เช่น ผู้ที่เรียนมาในสาย การศึกษา ควรมีข้อมูล มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา มาบ้าง หรือ ผู้ที่เรียนสายบริหาร มาควรมีข้อมูล ด้านการบริหาร องค์กร มาบ้าง เป็นต้น ครับ
ก่อนอื่น สิ่งที่เพราจะต้องทำ ในการหาหัวข้อฯ คือ การรีวิววิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนครับ แล้วทำไมต้องรีวิว ?? ก็เพื่อหาข้อมูล ว่า มีใครเคยทำงานวิทยานิพนธ์ ในเรื่องใดบ้าง มีแนวความคิดใช้ทฤษฎีอะไร
2
(ต่อ) ในการทำวิทยานิพนธ์ บ้าง เพราะการทำวิทยานิพนธ์ที่ดี ควรไม่ซ้ำ หรือไม่เคยมีใคร ทำในเรื่องนั้นๆ หรือในแหล่งข้อมูลนั้นๆ หรือในพื้นที่ นั้นๆ มาก่อน นั่นเองครับ
แล้วการรีวิว อยู่ ส่วนใหนของวิทยานิพนธ์ คือ อยู่ ในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จริงๆ การทำวิทยานิพนธ์ ควรเริ่มจาก บทที่ 2 ก่อน เป็นการรีวิว เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่มีผู้ทำมาแล้ว ให้เราทำเป็นตาราง excel แบ่งเป็นหัวข้อ แล้วสรุป ว่า เอกสารมาจากไหน ใช้แนวคิด ใช้ทฤษฎีอะไร ในการทำ ที่สำคัญแหล่งข้อมูล ได้มาจากไหน
(ต่อ) จากนั้น ให้สรุป ข้อมูลที่ได้ว่า มีเรื่องใด สถานที่ แหล่งข้อมูลใด ที่ยังไม่มีการทำบ้าง นำมาสรุป เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจัดวาง ชื่อหัวข้อ ให้สวยงาม จะนำแนวคิดขึ้นต้นก่อนก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผล และผลการดำเนินงาน ของธนาคาร ฯ ในประเทศไทย หลังการควบรวมกิจการ , หรือ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ของบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนระดับ…… ในจังหวัด ………
จากตัวอย่าง เป็นเพียงการตั้งหัวข้อ เพื่อให้เห็นภาพ เท่านั้นนะครับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการรีวิวงาน
(ต่อ) งานวิทยานิพนธ์มาก ก็จะยิ่งทำให้ได้หัวข้อฯ ที่ดีมากตามไปด้วยนะครับ จากประสบการณ์ ของผมเอง รีวิววิทยานิพนธ์ ในประเทศ ประมาณ 30 เล่ม รีวิววิทยานิพนธ์ ต่างประเทศ ประมาณ 40-50 เล่มครับ ขอเป็นกำลังใจ ให้สำหรับผู้ที่กำลังหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในทุกระดับเลยนะครับ สู้สู้ นะครับ
หากท่านใด ต้องการให้ผมมาแชร์ ประสบการณ์ หรือ อยากให้เขียนบทความเกี่ยวกับ อะไร แจ้งมาได้นะครับ (การศึกษา การลงทุน การบริหาร หรืออื่นๆ )ฝากติดตาม และเข้ามาอ่านเยอะๆ เพื่อเป็นกำลังใจ ด้วยนะครับ
By ดร.สเตฟราน
โฆษณา