14 ส.ค. 2022 เวลา 09:36 • ความคิดเห็น
เข้าใจ
บางที คงต้องฟัง.. เพลง ก้อนหินก้อนนั้น ของโรส
หรือ หาเคส คนที่รุนแรงกว่านี้มาอ่าน จนอาจจะถามว่า เค้าทนรึผ่านไปได้ยังไง...หนักกว่าเราอี๊ก..
หรือ
หาวิธีให้หลากหลาย ช่วงไหนเหมาะ ใช้วิธีไหนได้ ที่จะลุกเร็วที่สุด ก๋เอาวิธีนั้น.
เช่น
โฆษณา