15 ส.ค. 2022 เวลา 00:27 • หนังสือ
The Growth Mindset Playbook 📔
ผลงานของผู้เขียน The Growth Mindset Coach คือ
“แบบฝึกเล่น” ที่รวมสารพัดแนวคิดและกิจกรรมเสริมสร้าง Growth Mindset ไว้ครบครัน
พร้อมให้ครู พ่อแม่ หรือผู้ที่สนใจเลือกสรรไปใช้
ชุดความคิดแบบเติบโตไม่ใช่ยาครอบจักรวาลที่จะเยียวยาทุกปัญหาในระบบการศึกษา
มีปัจจัยที่ขัดขวางงานด้านการศึกษามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกหรือความไม่เท่าเทียมกันด้านทรัพยากร
การที่นักเรียนต้องสอบมากจนเกินควรไปจนถึงการขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ถึงแม้ว่าการส่งเสริมชุดความคิดแบบเติบโตในแวดวงการศึกษา
จะไม่อาจแก้ปัญหาเชิงระบบเหล่านี้
แต่ผู้เขียนก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง
ตัวอย่างเช่น ในประเทศชิลี อ้างถึงงานวิจัยฉบับหนึ่ง
พบว่านักเรียนยากจนที่มีชุดความคิดแบบเติบโต
มีความสามารถเชิงวิชาการใกล้เคียงกับนักเรียน
จากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี
ต่างจากนักเรียนยากจนที่มีชุดความคิดแบบตายตัวซึ่งไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลง
วินซ์ ลอมบาร์ดี
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
ขอบคุณข้อคิดดี ๆ จากหนังสือ
“แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset”
เขียนโดย Annie Brock and Heather Hundley
แปลโดย ฐานันดร วงศ์กิตติธร
Bookscape
😊😊😊😊😊😊😊😊😊
My Memories Reviews ep.912
15/8/2022
.
#MyMemoriesReviews
#เรื่องน่าจำนำมาเล่า
#แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง #GrowthMindset
#VinceLombardi

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา