ถ้าเปรียบตัวเองดั่งรสชาติอาหาร คุณจะเปรียบตัวเองเป็นรสชาติอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
จืด
  • 2
โฆษณา