15 ส.ค. 2022 เวลา 23:45
เราเข้าใกล้สู่ยุคสงครามแล้ว
สรุปมาจาก 2 เรื่องที่รวมเป็น 1 สถานการณ์โลกที่เสี่ยงต่อการเกิดสงครามโลกคือ สวีเดน+ฟินแลนด์เข้านาโต้และจีนประกาศใหม่สมุดปกขาวว่าด้วยไต้หวัน... อ่านต่อ
โฆษณา