คุณมีทางเลือกคือ
1. รู้ทุกอย่างที่จำเป็น แบบค่าเฉลี่ย
2. รู้แค่ไม่กี่อย่างแต่รู้ให้ลึกครับ ลึกในระดับที่คนทั่วไป ทำไม่ได้ เอาให้เป็น top 1 ไปเลยครับ
ชอบแบบไหน เลือกแบบนั้นครับ 🙂
แสดงความคิดเห็นของคุณ...