พุทธประวัติ 5 นาที : พระเสละ
ตามพระไตรปิฎกไม่มีการกล่าวถึงประวัติ พระเสละเท่าใดนัก ทราบแต่ว่าท่านมีความชำนิชำนาญเป็นคณาจารย์ใหญ่ บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์ประมาณ 300 คน
ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 1250 รูป เสด็จจาริกไปยังอุตตราปถชนบท บรรลุถึงอาปณนิคม เสด็จประทับอยู่ ณ นิคมนั้น เกณิยชฎิลได้ยินกิตติศัพท์ว่า พระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก เสด็จมาที่นิคมนั้น มีความปรารถนาจะเห็นพระองค์
ครั้นได้ฟังธรรมีกถาแล้วเกิดความเลื่อมใส ได้นิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้น พระองค์ทรงรับสั่งว่า "ดูก่อนเกณิยะ ภิกษุสงฆ์ที่เป็นบริวารมีมากถึง 1250 รูป ทั้งท่านก็ยังเลื่อมใสในลัทธิของพราหมณ์ด้วย เกณิยชฎิลทูลอ้อนวอนนิมนต์อย่างนั้นถึง 5 ครั้ง พระองค์จึงทรงรับนิมนต์ ด้วยอาการนิ่งอยู่
เมื่อเกณิยชฎิลทราบว่า พระองค์ทรงรับแล้ว จึงถวายบังคมลา กลับมาบอกแก่มิตรสหาย และเครือญาติให้ช่วยกันจัดสิ่งของถวายพระในวันรุ่งขึ้น พวกชนเหล่านั้น ต่างคนต่างช่วยกันจัดแจงตามสมควร ส่วนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงฉันด้วยตนเอง
สมัยนั้น เสลพราหมณ์ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของเกณิยชฎิล พร้อมด้วยมาณพผู้เป็นศิษย์ 200 คน เที่ยวเดินเล่นผ่านไปทาง อาศรมของเกณิยชฎิลเห็นเขาจัดแจงโรงฉัน จึงไต่ถาม ทราบความว่า นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์มาฉัน
ครั้นได้ทราบอย่างนั้นแล้ว มีความประสงค์จะเห็นพระองค์ด้วยคิดว่า "จะทรงสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะจริงหรือไม่" จึงถามเกณิยชฎิลว่า "พระสมณโคดมเสด็จประทับอยู่ ณ ที่ไหน" เกณิยชฎิลบอกทางให้ จึงพาศิษย์ไปเฝ้าพระบรมศาสดา สนทนาปราศรัยไปพลางตรวจดูมหาปุริสลักษณะไปพลาง เห็นมีครบบริบูรณ์ทุกอย่าง จึงเปล่งวาจาชมเชยด้วยความเลื่อมใส พร้อมด้วยบริวารพากันทูลขอบรรพชาอุปสมบท เวลารุ่งเช้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ เสด็จไปในที่นิมนต์เสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนา
ส่วนท่านพร้อมด้วยบริวาร พากันหลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาทตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหันตผล
พระเสละนั้นนับเข้าในจำนวนพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ท่านดำรงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่กาลแล้ว ก็ดับขันธนิพพาน
97 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สหรัฐตัดสินแล้ว! บริษัทจีนใช้ไทยเป็นฐานผลิตแผงโซลาร์เซลล์เลี่ยงภาษี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยผลตัดสินขั้นต้น ชี้บริษัทผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของจีน ใช้ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เป็นฐานการผลิตเพื่อเลี่ยงภาษีสหรัฐ
   “ลงทุนกล้วยๆ” เยี่ยมชมศูนย์ Defenza Lab เรียนรู้การทำธุรกิจของ SECURE บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เปิดศูนย์ Defenza Lab ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนจากลงทุน กล้วยๆ โดยมี คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้การต้อนรับ โดยทาง SECURE ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
   Chiangrai Guide 2022 | 20 พิกัดเด็ด จ.เชียงราย 2022 เชื่อว่าเชียงรายน่าจะเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนในช่วงสิ้นปีนี้ วันนี้พวกเราเลยรวบรวมที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว และคาเฟ่ ใน จ.เชียงราย มาให้ทุกคนที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยว สามารถตามรอยพวกเราได้นะครับ บอกเลยว่าเด็ดดวงทุกที่ เพราะว่าเราคัดมาแล้ว!
   • รู้จักกับ 'อนุตตรธรรม' ลัทธิความเชื่อสุดแปลกต้นกำเนิดจากจีน ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อของลัทธิที่เรียกว่า 'อนุตตรธรรม' จากข่าวโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการประกอบพิธีกรรมตามลัทธิดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
   ดูทั้งหมด