ส่วนตัว คิดว่า ถ้ารีโนเวท แล้วขาย น่าจะอืดอัด หน่อยครับ เพราะพฤติกรรม คนเปลี่ยนเป็นเช่า มากกว่า ประกอบกับ ช่วงนี้ ธนาคาร ปล่อยกู้ ยากด้วยครับ
แต่ถ้ารีโนเวท แล้วปล่อยเช่า ยังไปได้อยู่ นะครับ สิ่งที่ต้องทำ คือ หาทรัพย์สิน ราคาต่ำกว่า ท้องตลาด ก่อนครับ เพื่อลดต้นทุน ครับ (ทรัพย์สินรอการขาย ของ ธนาคาร ครับ)
โฆษณา