เงินเฟ้อ
  • 416
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 1.4K
    สมาชิก
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) การที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง