ไม่ผิดค่ะ บางครั้งเพื่อความคล่องตัว หาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้คุยกับตัวเอง ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แสนวิเศษ อย่างหนึ่งนะคะ
คล้ายกับการผจญภ้ยในโลกกว้างค่ะ โดยเฉพาะในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน แต่อย่าไปสถานที่อันตรายนะคะ
2ถูกใจ
84รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...