องศาวันความเย็น หรือ Cooling Degree Day ถูกนำมาเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินค่าความต้องการด้านการปรับอากาศ รวมถึงแนวโน้มในการใช้พลังงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิของอากาศ
#iEnergyGuru #CDD #DegreeDay #EnergyVariable
ข้อมูลเพิ่มเติม
114 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา