20 ส.ค. 2022 เวลา 11:27 • ศิลปะ & ออกแบบ
XIX THE SUN “พระอาทิตย์”
Life - ชีวิต
Sun (ดวงอาทิตย์) Fire Element - ธาตุไฟ
“การให้กำเนิดชีวิตใหม่
ความสดใสมีชีวิตชีวา
การมองโลกในแง่ดี
พลังงานในเชิงบวก
ความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม
พลังงานแห่งการสร้างสรรค์”
ไพ่ "พระอาทิตย์" หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ความเจริญรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ยามเที่ยง ถือเป็นไพ่ที่ดีในแง่ของการประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสำเร็จในทุกๆ ด้านที่ต้องการ การเริ่มต้นใหม่ การกำเนิดชีวิตใหม่ พลังชีวิตเต็มเปี่ยม การไปถึงเป้าหมายที่กำหนด ชัยชนะที่งดงาม สติปัญญา ชื่อเสียง เกียรติยศ อำนาจ ความสำเร็จความสมบูรณ์พร้อม
เด็กน้อยที่บริสุทธิ์สดใส ไร้เดียงสา ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีออร่า ตัวแทนของการกำเนิดชีวิตใหม่ ผมของเด็กคนนี้เป็นดอกทานตะวัน กลีบของดอกก็เหมือนเปลวของดวงอาทิตย์ที่เป็นตัวแทนของความสดใส ปัญญา ความสว่างไสว
เด็กคนนี้นั่งอยู่บนม้าขาวบริสุทธิ์ที่ไม่ประดับอานเปรียบได้กับจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ปราศจากการแต่งเติม ดวงอาทิตย์ดวงโตเปล่งแสงออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต ทำให้ดอกทานตะวันในบริเวณนั้นเจริญงอกงาม ด้านหลังของเด็กน้อยเป็นโบราณสถานบูชาของเทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ แสงสว่าง ความสำเร็จ มีพิณโบราณไว้เล่นดนตรีบูชาสักการะพระองค์ ธงสีแดงเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
สถานการณ์ทั่วไป
เช้าวันใหม่ได้มาถึงแล้วหลังจากค่ำคืนอันมืดมิด ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีความสำเร็จในทุกๆ ด้าน สามารถสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน หุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนไว้ใจได้ ทำกิจการใดก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีอำนาจบารมี เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว ตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร
๏ การงาน
มั่นคง มียศตำแหน่งสูง ก้าวหน้า มีชื่อเสียง
๏ การเงิน
ร่ำรวย เศรษฐี
๏ ความรัก
ได้คู่ครองที่มีฐานะร่ำรวย ความสุขสมบูรณ์
แต่งงาน กำเนิดบุตร ได้บุตรที่ดี
๏ สุขภาพ
แข็งแรง คนป่วยหายขาดจากโรค
๏ อาชีพ
นักการเมือง ข้าราชการระดับผู้บริหาร
ทหาร ตำรวจ ระดับสัญญาบัตร นายพล
ร.ม.ต. ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารระดับสูง
#MajorArcana
ติดตามเกี่ยวกับไพ่ทาโรต์ ได้ทาง
สั่งซื้อไพ่ Crypto Universe Tarot
โฆษณา