ความคิดเห็นบนชุมชน
หนังสือ
  • 12K
    โพสต์
  • 41
    คำถาม
  • 7.1K
    สมาชิก
หนังสือ คือสื่อกลางสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นในรูปแบบของเสียงหรือรูปภาพ ส่วนใหญ่หนังสือจะประกอบไปด้วยหลายหน้าที่รวมเข้าด้วยกัน และมีปกหนังสือ