หนังสือ
  • 10.4K
    โพสต์
  • 39
    คำถาม
  • 7K
    สมาชิก
หนังสือ คือสื่อกลางสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นในรูปแบบของเสียงหรือรูปภาพ ส่วนใหญ่หนังสือจะประกอบไปด้วยหลายหน้าที่รวมเข้าด้วยกัน และมีปกหนังสือ