หนังสือ
  • 7.3K
    โพสต์
  • 15
    คำถาม
  • 6K
    สมาชิก
หนังสือ คือสื่อกลางสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นในรูปแบบของเสียงหรือรูปภาพ ส่วนใหญ่หนังสือจะประกอบไปด้วยหลายหน้าที่รวมเข้าด้วยกัน และมีปกหนังสือ