ภาวะความเสื่อมของความจำและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 3 Middle Loss ผู้ป่วยจะยังคงสามารถมองเห็น สัมผัส และรับรสได้ แต่จะชอบค้นหาสิ่งของ หรือเก็บสิ่งของบางอย่างและเก็บสะสม
1. ผู้ป่วยจะชอบจับต้องทุกสิ่งที่มองเห็น หรือสัมผัสได้
2. ผู้ป่วยมักจะทึกทักว่าของทุกสิ่งที่อยู่รอบบ้านเป็นของตนเอง โดยจำไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของใคร
3. ผู้ป่วยยังคงสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆได้ หรือเดินทางไปในที่ๆคุ้นเคยได้
4. ผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาด้านการเลือกใช้ภาษา การสื่อความหมาย การตีความหมาย แต่จะเป็นๆหายๆ
5. ผู้ป่วยจะมีปฎิกิริยามากกับ โทนเสียง การสื่อภาษากาย และการแสดงออกทางสีหน้า ของคู่สนทนา
6. ความสามารถในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน เช่น เครื่องมือ อิเลคโทรนิคต่างๆ
7. ผู้ป่วยจะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดี เช่น แต่งตัวดูดี รสชาติอาหารดี และจะปฎิเสธหากไม่ชอบ
8. ผู้ป่วยจะหยุดทำกิจกรรมที่ทำอยู่ในทันทีเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าสนใจ
9. ผู้ป่วยจะชอบทำตามอย่าง หรือเลียนแบบ คนรอบข้าง
38รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   5 สิ่งที่ควรทำในการปฏิเสธ 1. พูดให้ชัดเจน
   ได้ฤกษ์ส่งมอบอย่างเป็นทางการ สำหรับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง Limited Edition ลายใหม่
   ‘เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์’ เป็นบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดของโลกคนใหม่แทนที่ อีลอน มัสก์ เจาะชีวิต ‘เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์’ ผู้ปกครองอาณาจักรลักชัวรี ‘LVMH’ ที่กลายเป็นบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดของโลกคนใหม่แทนที่ อีลอน มัสก์
   ด่วน! มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กฎหมายลูกเกี่ยวกับเลือกตั้ง 2 ฉบับแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   ดูทั้งหมด