ภาวะความเสื่อมของความจำและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ในผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะที่ 5 Profound Loss ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง และมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่นิ่งๆ บนเตียง หรือบนเก้าอี้ เคลื่อนไหวน้อยลง
2. มีปฎิกิรินาตอบกลับ (reflexes) เพิ่มมากขึ้น
3. มีปัญหาด้านการกลืนอาหารเพิ่มมากขึ้น ทานอาหารได้น้อยลง
4. ประสาทการรับรู้ด้านการสัมผัสและเคลื่อนไหว ยังทำงานได้ดี
5. ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไวกับเสียงที่ดัง การสัมผัส และการเคลื่อนไหว
6. ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ใบหน้า และริมฝีปากถี่มากขึ้น
7. ในบางครั้ง ผู้ป่วยอาจส่งเสียงคราง หรือร้องตะโกน แบบที่เป็นภาษา และไม่เป็นภาษา
8. ความสามารถในการสื่อสารของผู้ป่วยลดลงมาก ไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยค หรือไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้
9. ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้เอง ในบางรายอาจไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
โฆษณา