เรื่องราวของต้นไม้อายุ 200 ปี ที่จะไม่ทนให้มนุษย์เหยียดกันอีกต่อไป
https://click.accesstrade.in.th/go/lGVVVtDr
เรด เป็นต้นไม้อธิษฐาน ผู้คนทั้งเด็กทั้งแก่ต่างเขียนคำอธิษฐานมาผูกไว้ที่กิ่งก้านของเรด คาดหวังให้ความปรารถนาเป็นจริง แม้จะยืนต้นมานานกว่าสองร้อยปี เป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ใหญ่น้อยมาหลายรุ่น และค่อนข้างมองโลกสวยอยู่สักหน่อย เรดก็ไม่ได้มีพลังบันดาลปาฏิหาริย์ใดๆ แต่เรดก็พอใจที่คนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็น
ทว่าเมื่อครอบครัวของ ซามาร์ เด็กหญิงมุสลิมย้ายเข้ามา ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป เกิดความเครียดขึ้นในหมู่ผู้คน หลายคนแสดงท่าทีรังเกียจและผลักไสเพื่อนบ้านใหม่ เรดไม่เข้าใจว่าเหตุใดชุมชนที่เปิดรับทุกชาติและภาษามาเนิ่นนานจึงกลายเป็นเช่นนี้
เมื่อเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรง เรดจึงตัดสินใจจะทำคำอธิษฐานของซามาร์ให้เป็นจริง
แต่ต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งจะบันดาลพรได้อย่างไรเล่า
#WishTree #ต้นไม้อธิษฐาน #วรรณกรรมเยาวชน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...