เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเก็บคดี
1. ใบแต่งทนายความ 1 แผ่นต่อ 1 คดีปริ้นหน้าหลังนะคะ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
- ใส่ชื่อท่านลงไปในแบบฟอร์มใบแต่งทนายได้เลย ส่วนอื่นไปกรอกที่ศาล
2. สำเนาใบอนุญาตว่าความ (บัตรทนายความ) 1 แผ่นต่อ 1 คดี
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
- เย็บติดกับใบแต่งทนาย
3. ใบเก็บคดีผู้พิพากษา
4. ใบเก็บคดีอัยการ
****ควรกรอกเป็นเลขไทย***
****ปริ้นไปเผื่อก็ดีนะคะ เผื่อเขียนผิดเพราะในใบเก็บคดีห้ามลบหรือแก้ไข เขียนผิดควรเปลี่ยนใบใหม่เลยค่ะ***
***ควรเลือกเป็นคดีผู้จัดการมรดกเท่านั้น เพราะจบง่ายในวันเดียว ไม่ยุ่งยาก***
ยินดีแนะนำและสอบถามตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรือ ต้องการแบบฟอร์ม ใบแต่งทนาย และใบเก็บคดี ได้เลยนะคะ
  • 1
โฆษณา