cover

ทนายโบ

 • 0
 • 6
  โพสต์
 • 7
  ผู้ติดตาม
 • ปรึกษาปัญหากฎหมาย สัญญา
 • สร้างเพจเมื่อ 20 ส.ค. 2022
 • คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เงินประกันสังคมของคุณพ่อ ลูกจะไปรับได้ต้องทำอย่างไร ?
  ขออธิบายก่อนว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เด็กซึ่งเกิดจากหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับชายเป็นบุตรที่ชอบ ด้วยกฎหมายของหญิงแต่เพียงฝ่ายเดีย...
 • วันนี้แอดมินขอรีวิวการทำคดีด้วยตัวเองคดีแรกในชีวิตในชีวิตแอดมินนะคะ
  จำได้ว่า ตอนนั่นประมาณปลายปี 2561 เรื่องเกิดที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
  • 1
 • ดาวน์โหลด
  ✴️การเตรียมเอกสารในการเก็บคดี...
 • เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเก็บคดี
  1. ใบแต่งทนายความ 1 แผ่นต่อ 1 คดีปริ้นหน้าหลังนะคะ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
  - ใส่ชื่อท่านลงไปในแบบฟอร์มใบแต่งทนายได้เลย ส่วนอื่นไปกรอกที่ศาล...
  • 1
 • ✴️คดีผู้บริโภคคือคดีแบบไหน ✴️
  1. คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ... อ่านต่อ
 • รับทำหนังสือทวงถามลูกหนี้