ที่จริงคนเราเข้าใจกันผิดไปหมด การพักสมองไม่เคยมีอยู่จริง การที่ดูเหมือนว่าเราพักสมอง อันที่จริง คือการทำให้สภาพจิตใจมันหยุดที่จะแบกอะไรไว้ต่างหาก สมองมันก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลา ขณะนอนหลับ มันก็ยังทำงาน เพราะถ้ามันหยุด... ทุกอย่างก็จบ
1ถูกใจ
119รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...