24 ส.ค. 2022 เวลา 23:18 • การเมือง
มิตรท่านหนึ่งเล่าไว้
จากบันทึกของเพลโต ในยุคก่อนคริสต์กาลที่คนนิยมเดินทางไปหาร่างทรงเพื่อให้ช่วยทำนายทายทัก นักปรัชญาชื่อก้องอย่างโสเครตีสเคยเดินทางไปพบกับไพเธีย (Pythia) หรือเทพธิดาพยากรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นร่างทรง (Oracle) ของเทพอะพอลโล ณ วิหารแห่งเทพเจ้าอะพอลโล ณ เมืองเดลฟี่ ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศกรีก
โดยในยุคโบราณเชื่อว่าเมืองเดลฟี่เป็นศูนย์กลางของโลก โสเครตีสได้ถามคนทรงว่า "ใครเป็นผู้ที่ฉลาดสุดในกรุงเอเธนส์" ร่างทรงตอบว่า "ก็เจ้าไงฉลาดที่สุดในกรุงเอเธนส์" โสเครตีส ตอบว่า" เป็นไปไม่ได้เพราะข้ารู้ดีว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ข้าไม่รู้" ร่างทรงจึงพูดเข้ามาว่า"นั่นแหละคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเจ้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกรุงเอเธนส์"
วันนี้เรามีรักษาการนายกที่มักจะมีคำพูดติดปากว่า"ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้" นั่นสะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาล้ำลึกมากน่าจะฉลาดที่สุดในหมู่คณะรัฐมนตรีเพราะท่านไม่เคยบอกว่าท่านรู้อะไรสักเรื่องหนึ่ง
โฆษณา