จำเป็นอย่างมาก เพราะ อวัยวะใดที่ใช้งานอย่างหนักย่อมเกืดความเสื่อม
และ สมองเป็น "อวัยวะ" ที่ใช้ในการ "นึกคิด"
และเราก็ไม่เคยหยุด "นึกคิด" แม้กระทั้งเมื่อร่างกายนี้ นอนหลับ สมองยังนึกคิดไปกับความฝัน
1
ถ้า "การพักสมอง" หมายถึง "การหยุดความนึกคิด"
วิธีทีที่จะใช้พักสมองได้ คือ "สมถกรรมฐาน" เพราะความสำเร็จของ "สมถฯ" คือ "ความสงบ" หมายถึง สงบจากความนึกคิด
1 ถูกใจ
57 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...