ซื้อได้บางเรื่องครับ แต่ขึ้นอยู่กับว่าทำลายไปพร้อมๆกันหรือเปล่า
  • 2
โฆษณา