เท่าที่ทราบมันเป็นการประกันคุณค่าของธนบัตรครับ (อุดหนุนมูลค่า) เป็นเหมือนการอ้างอิงว่าธนบัตรชาตินี้ สามารถแลกทองได้เท่านี้จริงๆ ทำให้ตัวธนบัตรมีคุณค่าขึ้นมาจริงๆ ไม่ใช่แค่เศษกระดาษ
1
ส่วนผู้ออกธนบัตร ก็จะได้สิทธิ์ในการควบคุมธนบัตรไป ถ้ากลไกการควบคุมไม่ดีพอ ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง เช่น เคยบอกว่า 1$ แลกทองได้เท่านี้ พอมาวันหนึ่งผลิตธนบัตรใช้เอง (ล็อตนี้ไม่มีทองอ้างอิง เท่ากับกับว่าเป็นของแอบอ้าง เป็นธนบัตรผี ที่ออกโดยทางการ) วันหนึ่งถ้าโดนจับได้ คนอื่นก็จะเลิกใช้ไปเอง
  • 1
โฆษณา