ความคิดเห็นบนคำถาม

ขอข้อดี ในการที่เอาธนบัตรผูกไว้กับทองคำหน่อยครับ ?
28 ส.ค. 2022 เวลา 15:33 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
 • ทุนสำรองเงินตราที่นิยมใช้ทองคำ(ส่วนหนึ่ง)เพราะ
  -ทองคำมีมูลค่าสูงขึ้นตลอดเวลา (ระยะยาว)
  -ทองคำเป็นที่ยอมรับสามารถซื้อขายในทุกประเทศ
  -ทองคำมีสภาพคล่องที่ยอมรับได้...
  • 2
 • ไม่ใช่ข้อดี แต่ มันคือ หลักประกัน
  ธนบัตร คือเอกสาร ครับ
  ทอง คือ ทรัพยากร ที่นำไปได้ ทุกที
  เรา ไม่สามารถ เอาธนบัตรประเทศหนึ่ง ไป ซื้อของประเทศใดใด ได้ทันที โดยเฉ...
  • 2
 • เท่าที่ทราบมันเป็นการประกันคุณค่าของธนบัตรครับ (อุดหนุนมูลค่า) เป็นเหมือนการอ้างอิงว่าธนบัตรชาตินี้ สามารถแลกทองได้เท่านี้จริงๆ ทำให้ตัวธนบัตรมีคุณค่าขึ้นมาจริงๆ ไม่ใช่แค่เศษกระดาษ
  1
  ส่วนผู้ออกธนบัตร ก็จะได้สิทธิ์ในการควบคุมธนบัตรไป ถ้ากลไกการควบคุมไม่ด...
  • 1