29 ส.ค. 2022 เวลา 06:13 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ทุนสำรองเงินตราที่นิยมใช้ทองคำ(ส่วนหนึ่ง)เพราะ
-ทองคำมีมูลค่าสูงขึ้นตลอดเวลา (ระยะยาว)
-ทองคำเป็นที่ยอมรับสามารถซื้อขายในทุกประเทศ
-ทองคำมีสภาพคล่องที่ยอมรับได้
-ทองคำเป็นแร่ที่มีจำกัดทำลายไม่ได้
โฆษณา