ทั้ง 2 อย่าง เพราะ เงินก็เป็นส่วนนึงที่เราหา เเละทำให้ครอบครัว คนที่เรารักสบาย เเละเป็นกำลังใจที่ดีต่อเราค่ะ
โฆษณา