ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณกำลังมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร ระหว่าง เงินกับครอบครัว ?
31 ส.ค. 2022 เวลา 02:14 • ปรัชญา • 8 คำตอบ
ถ้าเงินตัวหล่อเลี้ยงครอบครัว ส่วนครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญในการออกไปหาเงิน
คำตอบ (8)
 • เพื่อตัวเอง
  เพื่อชีวิต
  เพื่องาน
  เพื่อครอบครัว...
  • 2
 • ทั้ง 2 อย่างเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะ เพื่อชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดี จะไม่สามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
  ไม่ใช่สัมพันธ์กันแค่ 2 นะคะ เรามองว่ามันมีอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น งาน, สุขภาพ ความรู้/ทักษะ และสังคม ต่างก็เข้ามามีบทบาทและเข้ามาเกี่ยวข้...
  • 2
 • ทั้ง 2 อย่าง เพราะ เงินก็เป็นส่วนนึงที่เราหา เเละทำให้ครอบครัว คนที่เรารักสบาย เเละเป็นกำลังใจที่ดีต่อเราค่ะ
  • 2
 • เพื่อตัวเอง. เพราะเงินที่ได้อาจช่วยให้มีความสุขทางกาย และการที่ได้เห็นคนในครอบครัวไม่ต้องลำบาก ก็เป็นความสุขทางใจเราอย่างนึง
  • 1
 • ทั้งสองอย่าง แยกออกจากกันไม่ได้
  • 1
 • ปลายทางสุดท้ายของการหาเงินมาเพื่อให้มีเพียงพอกับค่าใช้จ่าย คือ ความหมายของการมีชีวิตอยู่ นั่นก็คือ ครอบครัว
  • 2
 • เงินเท่านั้นที่ต้องการ
  • 4
 • หา​เงิน​มา​เลี้ยง​ครอบครัว​ครับ​
  • 1