มิตรท่านหนึ่งเล่าไว้
จากบันทึกของเพลโต ในยุคก่อนคริสต์กาลที่คนนิยมเดินทางไปหาร่างทรงเพื่อให้ช่วยทำนายทายทัก นักปรัชญาชื่อก้องอย่างโสเครตีสเคยเดินทางไปพบกับไพเธีย (Pythia) หรือเทพธิดาพยากรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นร่างทรง (Oracle) ของเทพอะ... อ่านต่อ
495 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา