วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวอุบลราชธานี ขึ้นชื่อในคำขวัญ
ประเพณีอีสานอุบลฯ
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
"อุบลเมืองดอกบัวงาม
แม่น้ำสองสี
มีปลาแซ่บหลาย
หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดินแดนอนุสาวรีย์
คนดีศรีอุบล"
The provincial slogan of Ubon Ratchathani
"Ubon, the city of beautiful lotus flowers, a river of two colors, many delicious fish. Kaeng Hin Beach Thai philosopher hordes of righteousness beautiful candle Prehistoric Pha Taem wise local wisdom The land of the monument of good people, Sri Ubon"
ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา