กฎ 10 ข้อ สร้างการเติบโต จาก 5,000 บริษัททั่วโลก
โลกเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจมากมาย ทั้งภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงวิกฤตพลังงาน ส่งผลให้ภาพรวมการเติบโตขององค์กรธุรกิจทั่วโลกชะลอตัว เชื่องช้า หลายองค์กรถึงกับสะดุดหยุดลง
ถึงแม้วิกฤตต่างๆ ที่ว่ามานี้จะสร้างอุปสรรคฉุดรั้งภาคธุรกิจ แต่ต้องบอกว่ามีอีกหลายองค์กรที่ยังเติบโตได้ดีแม้ในภาวะปัจจุบัน เพราะองค์กรธุรกิจเหล่านั้นค้นพบปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเติบโต สร้างรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Executive Espresso เอพิโสดนี้ นำเสนอรายงานจาก McKinsey ที่รวบรวมข้อมูลจาก 5,000 บริษัททั่วโลก ศึกษาปัจจัยร่วมที่ส่งเสริมให้องค์กรเหล่านั้นยังเติบโตได้ดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็ว ถอดออกมาเป็น ‘กฎ 10 ข้อที่ช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับองค์กร’ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องไม่พลาด!
โฆษณา