5 ก.ย. 2022 เวลา 12:44 • ปรัชญา
มีความสำคัญ คือใช้ในการเป็นพุทธศาสนิกชน
ผู้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในพระพุทธศาสนา
สู่การปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
คือสำร่วม กาย วาจา ใจ เริ่มจากศีล
ผู้ที่มี คำว่าศาสนาพุทธในใบเกิด เเต่ไม่พึงยึดเหนี่ยวจิตใจในทางพุทธศาสนา ก็ไม่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน
อนึ่ง ศีลก็ไม่ใจ เพียงอย่างเดียว ต้องทำควมไปอย่างอื่นคือ ทาน ภาวนา จำได้ประมาณนี้ ครับ
โฆษณา