ความคิดเห็นบนคำถาม

"เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ" จากคำพูดนี้ท่านคิดว่า ศีล 5 มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนหรือไม่ อย่างไร ?
4 ก.ย. 2022 เวลา 07:14 • ปรัชญา • 23 คำตอบ
ประชาชนเห็นความสำคัญของศีล 5 หรือไม่ มีการปฏิบัติกันแพร่หลาย เพียงใด
คำตอบ (23)
 • สุดยอดคำตอบ
  ว่ากันจริง ๆ ชาวพุทธก็ได้แต่ท่องศีลห้าแล้วก็พูดให้ดูเท่ไปอย่างนั้นแหละ จะหาคนปฏิบัติจริง ๆ แทบไม่เจอ ไม่ต้องดูอื่นไกล แค่งานบวชนี่ก็ยังผิดศีลกันครบทุกข้อแล้ว ฆ่าวัว ลักแกงงาน เอากัน โกหกว่าไม่ได้ลักแกง ไม่ได้เอากัน แล้วก็แดกเหล้า ขนาดงานบวชยังขนาดนี้แล้ว ในชีวิตประจำวันจึงไม่ต้อง...
  2
 • สำคัญสิจ้ะ สำคัญมากๆด้วย สำคัญสำหรับมนุษย์ แม้ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือพุทธศานิกชนก็ตาม เป็นคำถามที่ไม่น่าถามเลย ควรรู้ได้ด้วยตนเองในจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์และของการอยู่ร่วมกันในสังคม
 • เพราะการครองศีลห้า​ในอดีตชาติ​ จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์​ ในชาตินี้ เมื่อเป็นมนุษย์แล้ว​ ก็ต้อง
  ครองศีลห้า​ เป็นพื้นฐาน​ หากจะเพิ่มมากกว่าห้า​ ย่อมประเสริฐสุด​ ในการดำรงตนเป็นมนุษย์ในคติคำสอนทางพุทธศาสนา
 • ศีลห้าคือมาตรฐานของภูมิจิตมนุษย์ หรืออีกความหมายหนึ่งศีลห้าก็คือเครื่องกั้นมิให้จิตเราตกลงไปสู่ภูมิอื่นที่ต่ำกว่ามนุษย์ (ทั้งที่กายยังเป็นมนุษย์)
  ประโยค " เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ " เอ่ยเช่นนี้น่าจะไม่ตรงนัก ด้วยไทยยังม...
 • มีความสำคัญ คือใช้ในการเป็นพุทธศาสนิกชน
  ผู้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในพระพุทธศาสนา
  สู่การปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
  คือสำร่วม กาย วาจา ใจ เริ่มจากศีล...
 • ศีล 5 มีทรงตรัสสรุปได้ว่า เป็นเหมือนข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ "ที่มีมาแต่ช้านาน" (ก่อนพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลก หรือถ้าจำไม่ผิด ก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงอุบัติขึ้น) เพื่อการดำรงอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสันติ...
 • หลักพื้นฐานในการครองตน ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ
 • สำคัญค่ะ และจะเกิดผลดี สำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้
 • พระพุทธเจ้าท่านทรงวาง Roadmap มหาลัยแห่งชีวิตไว้เป็นอย่างดีแล้ว ด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ปฐม มัธยมและมหาลัย เป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากสภาพทุกข์และความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง ศีลคือก้าวแรก สมาธิคือขั้นมัธยม ปัญญาคือขั้นหลุดพ้นในขั้นมหาลัย...
 • สำคัญ​มาก​ที่​สุด.. ศิล5ครอบคลุม​ทุก​ศิลในศาสนา​พุทธ​ครับ.. รัก​ษ​า​ศิล5ใด้ครบถ้วน.. ศิล​อื่น​ก็​รัก​ษาได้​ง่าย​นะ​ครับ​