5 ก.ย. 2022 เวลา 13:32 • สิ่งแวดล้อม
ขยะก็เกี่ยวแต่ เป็นเพราะ ป่าไม้มากกว่า ธรรมชาติที่เคยมีเป็นวัฐจัตรชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่
ช่วยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติมากเท่าที่แย่งมากจากธรรมชาติ
โฆษณา