ขยะก็เกี่ยวแต่ เป็นเพราะ ป่าไม้มากกว่า ธรรมชาติที่เคยมีเป็นวัฐจัตรชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่
ช่วยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติมากเท่าที่แย่งมากจากธรรมชาติ
1 ถูกใจ
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...