ความคิดเห็นบนคำถาม

ภาวะโลกร้อนรุนแรงเกินที่เราจะเพิกเฉยใด้อีกต่อไปเราจะลงมือทำอะไรดีต่อปัญหานี้ก่อนที่จะสายไปกว่านี้ ?
3 ก.ย. 2022 เวลา 21:31 • สิ่งแวดล้อม • 5 คำตอบ
ภาวะโลกร้อนส่งผลชัดเจนมากในหลายประเทศเราในถานะมนุษย์คนหนึงจะทำอะไรซักอย่างหมายถึงเราจะหยุดกิจกรรมบาง... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (5)
 • ขยะก็เกี่ยวแต่ เป็นเพราะ ป่าไม้มากกว่า ธรรมชาติที่เคยมีเป็นวัฐจัตรชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่
  ช่วยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติมากเท่าที่แย่งมากจากธรรมชาติ
  • 1
 • ปัญหามันสะสมมานานเกิน เพราะคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ไม่ยอมแบ่งปัน ไม่อยากให้ใครพัฒนาเกินตัวเอง และที่แย่ที่สุดคือ คนที่มีโอดาสเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ก็เป็นชั่วสะเยอะ... เพราะงั้น... รอมนุษย์สูญพันธุ์ก่อน แล้วปล่อยใก้โลกรักษาตัวเองเถอะ ......
  • 1
 • แยกขยะ ลด ละ เลิก การสร้างขยะที่ย่อยสลายยากค่ะ
  แต่น่าจะลำบากแล้วค่ะ น่าจะหาวิธีว่าคนและสัตว์ต่างๆ จะอยู่ร่วมกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัย และไม่ทำลายโลกมากไปกว่านี้มากกว่าค่ะ
  • 1
 • หยุดการกระทำอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบกับภาวะโลกร้อนที่ตัวเราก่อนครับ ทำให้เป็นแบบอย่างจนเป็นพฤติกรรม ทำให้คนรอบ ๆ ข้างเห็นและนำไปเป็นแบบอย่าง และให้ผู้คนเหล่านี้กระทำจนกลายเป็นพฤติกรรมที่สร้างแบบอย่างต่อไปเรื่อย ๆ ครับ
  • 1
 • โลกใหญ่เกินกว่าไม้จิ้มฟันจะงัดมันให้เคลื่อนที่ได้.ทำใจให้สบายยิ้มให้กับสิ่งที่เกินควบคุม
  • 1