คงเห็นปัญหา เห็นวิกฤติโลกที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าโลกมันอยู่ยาก สงสารลูกประมาณนี้ค่ะ
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา