ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมบางคนถึง “ไม่อยากมีลูก” ?
4 ก.ย. 2022 เวลา 09:15 • ความคิดเห็น • 9 คำตอบ
คำตอบ (9)
 • ขอแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผมครับ ไม่อยากมีลูกสำหรับผมมันไม่เพียงแค่นั้น แต่ผมไม่อยากมีคู่ชีวิตไปเลยด้วยซ้ำ ผมได้รับความคิดตรงนี้มาจากแรงผลักดันให้คิดแบบนี้จากประสบการณ์ในอดีตครับ ประสบการณ์ในทางลบเยอะกว่าทางบวก จึงทำให้ตัวผมพัฒนาตัวผมเองเพื่อหาคำตอบถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาแล้วก็... อ่านต่อ
 • คงเห็นปัญหา เห็นวิกฤติโลกที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าโลกมันอยู่ยาก สงสารลูกประมาณนี้ค่ะ
 • คิดว่าคนบนโลกใบนี้เยอะแล้วค่ะ ก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องผลิตประชากรเพิ่ม และไม่อยากมีห่วงค่ะ
 • ผมคิดว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควร มี
  ลูกคือทรัพย์ของพ่อแม่ จะสอน คิด วิเคราะห์
  สิ่งแวดล้อม คุณธรรม การกระทำต่อผู้อื่น
  จะได้ดีหรือดูแลในยามชรา หรือกตัญญู...
 • ปัจจัยรอบด้าน
  เงิน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว
 • เห็นการเกิดเป็นทุกข์ มองเห็นบ่วงกรรมอีก 1 ชีวิตมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ลึกซึ้ง
  ไม่ว่าเราจะสามารถเลี้ยงดูลูก ได้สร้างบุญหรือบาป ทำเหตุดีต่อกันหรือไม่ เราพิจารณาแล้วไม่ได้มีความต้องการ เลือกขอตัดกรรมต่อกันดีกว่า 😊
 • กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีเหมือนที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาค่ะ อีกอย่างโลกก็เปลี่ยนแปลงไปมาก ขออยู่อย่างสงบและเต็มที่กับคนที่เลี้ยงเรามาดีกว่าค่ะ 😊
 • ป่วยค่ะ หมอบอกว่า ถ้ามีลูกต้องงดยา ถ้างดยาแม่จะกลับมากำเริบ แต่ถ้าแม่กินยาตอนตั้งครรภ์ ลูกที่เกิดอาจจะไม่ครบ 32
 • - ไม่อยากให้ลูกเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ คือ ธรรมชาติถูกทำลายไปมาก โลกร้อน เศรษฐกิจตกต่ำยาวนานจากโรคระบาด การเมืองมีปัญหา Etc.
  - คิดว่าไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทัดเทียมกับคนอื่นๆ เช่น ไม่มีเงินส่งเรียน รร. นานาชาติ หรือส่งไปเรียนต่อต่างประเท...