- ไม่อยากให้ลูกเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ คือ ธรรมชาติถูกทำลายไปมาก โลกร้อน เศรษฐกิจตกต่ำยาวนานจากโรคระบาด การเมืองมีปัญหา Etc.
- คิดว่าไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทัดเทียมกับคนอื่นๆ เช่น ไม่มีเงินส่งเรียน รร. นานาชาติ หรือส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ
- เสียดายชีวิตอิสระและกิจกรรมที่คิดว่าถ้ามีลูกแล้วอาจจะไม่ได้ทำ เช่น ใช้เงินเพื่อตัวเอง เดินทางไปเที่ยวในประเทศต่างประเทศบ่อยๆ เข้าร่วมแก็งค์บิ๊กไบค์ หรือกีฬา extreme ค่ะ
- ตัวเอง หรือคู่สมรส มีโรคติดต่อทางพันธุกรรมหรือความบกพร่องที่ไม่แน่ใจว่าจะส่งต่อไปยังลูกหรือไม่
แต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตาม คนทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเสมอและชีวิตเป็นของเขาค่ะ ไม่ควรจะมีใครที่ต้องถูกมองว่าบกพร่อง(ต่อวงศ์ตระกูล หรือค่านิยมสังคมอะไรก็ตาม) หรือชีวิตไม่สมบูรณ์ ขาดโอกาสในชีวิต แค่เพราะว่ามีลูก หรือไม่มีค่ะ นิยามความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตของคนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
  • 3
โฆษณา