5 ก.ย. 2022 เวลา 16:24 • ไลฟ์สไตล์
พากเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจนแจ้งอริสัจ ๔
ตั้งใจอธิษฐานขอให้บุญนำพาคุณได้พบครูอาจารย์ที่สอนคุณในคลื่นที่จิตของคุณรับได้
ค่อยพากเพียรฝึกฝนไป ชาตินี้ไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร แต่ระหว่างทางใจของคุณจะคลายความยึดถือลง และมีความสุขกับความอิสระมากขึ้นๆ
..เรากำลังเป็นผู้เดินทางสายนี้คนหนึ่งค่ะ
โฆษณา