คำถาม

ทำยังไงให้จิตใจไม่มีความทุกข์ ?
5 ก.ย. 2022 เวลา 05:40 • ไลฟ์สไตล์ • 22 คำตอบ
คำตอบ (22)
 • คิดให้มีเหตุผลที่สุด หาต้นตอความทุกข์ ปล่อยวางทุกเรื่องให้มากขึ้น แต่ไม่ถึงกับต้องละทิ้งไปเลย
  • ธรรมะจากต้นไม้
   "ทุกข์มี เพราะยึด
   ทุกข์ยืด เพราะอยาก
   ทุกข์มาก เพราะพลอย... อ่านต่อ
   • ลองใช้หลัก ธรรมนี้ดูนะครับ
    หน้าที่ต่อ อริยสัจ4
    1 หน้าที่ต่อ ทุกข์ คือ กำหนดรู้ รู้ให้ทัน
    ไม่ใช่ ไปทุกข์ตาม...
    • 2
    • ทำความเข้าใจและเรียนรู้ว่ายังไงก็ต้องเจอทุกข์ น่าจะดีกว่า..
     สุข ทุกข์ เวียนวนผันผ่าน...
     อยู่อย่างเข้าใจ จึงเป็นสุข❤️
     • ตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่ นิพพาน คงตัดความทุกข์ไม่ได้ แค่รู้ว่าต้นเหตุที่เกิดความทุกข์มาจากอะไร เราจะรับมือความทุกข์ได้
      • เมื่อจิตมาอาศัยเรือนกาย กายที่ไม่คงที่ โตวันโตคืน ไปตามวันเวลา กายและจิตนั่ไม่เคยนิ่ง เคลื่อนไปตามเข็มนาฬิกา เวลานี้ตื่นขึ้นมาเช้าแล้ว ลืมตาขึ้น ก็คิด นึกไป เดี่ยวเวลานี้กิน เวลานี้ทำงาน เวลานี้ไปนั้นไปนี้ เวลาเย็นเลิกงาน เลิกเรียน กลับบ้าน เวลานี้กินข้าว เวลานี้เวลานอน เป็นเวลา...
       • 1
       • ถ้าตัดขาดจากทุกข์ทั้งมวลได้ คือการเข้าสู่นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการแสวงหาความพ้นทุกข์
        เอาแค่ทุกข์น้อยๆ รู้เท่าทัน ดับความทุกข์น้อยๆ เสมือนดับเทียน อย่าได้ปล่อยให้ทุกข์กลายเป็นไฟกองใหญ่...
        • ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความกังวล แต่สิ่งที่เรากังวลส่วนใหญ่มักจะไม่เกิดขึ้นจริง คนเราจึงทุกข์ฟรีซะเป็นส่วนใหญ่ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เลิกกังวลเรื่องบ้าบอคอแตกต่าง ๆ ซะ จะได้ไม่ต้องทุกข์
         • 2
         • พากเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจนแจ้งอริสัจ ๔
          ตั้งใจอธิษฐานขอให้บุญนำพาคุณได้พบครูอาจารย์ที่สอนคุณในคลื่นที่จิตของคุณรับได้...
          • 2
          • ต้องไม่มีความต้องการครับ แค่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แล้วล่ะครับ แต่ว่านั่นคงไม่ใช่มนุษย์เเล้วล่ะ