ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความกังวล แต่สิ่งที่เรากังวลส่วนใหญ่มักจะไม่เกิดขึ้นจริง คนเราจึงทุกข์ฟรีซะเป็นส่วนใหญ่ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เลิกกังวลเรื่องบ้าบอคอแตกต่าง ๆ ซะ จะได้ไม่ต้องทุกข์
2 ถูกใจ
436 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา