6 ก.ย. 2022 เวลา 02:28 • ไลฟ์สไตล์
ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความกังวล แต่สิ่งที่เรากังวลส่วนใหญ่มักจะไม่เกิดขึ้นจริง คนเราจึงทุกข์ฟรีซะเป็นส่วนใหญ่ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เลิกกังวลเรื่องบ้าบอคอแตกต่าง ๆ ซะ จะได้ไม่ต้องทุกข์
โฆษณา