ทำความเข้าใจและเรียนรู้ว่ายังไงก็ต้องเจอทุกข์ น่าจะดีกว่า..
สุข ทุกข์ เวียนวนผันผ่าน...
อยู่อย่างเข้าใจ จึงเป็นสุข❤️
163 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา