6 ก.ย. 2022 เวลา 10:28 • ไลฟ์สไตล์
ทำความเข้าใจและเรียนรู้ว่ายังไงก็ต้องเจอทุกข์ น่าจะดีกว่า..
สุข ทุกข์ เวียนวนผันผ่าน...
อยู่อย่างเข้าใจ จึงเป็นสุข❤️
โฆษณา