ตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่ นิพพาน คงตัดความทุกข์ไม่ได้ แค่รู้ว่าต้นเหตุที่เกิดความทุกข์มาจากอะไร เราจะรับมือความทุกข์ได้
74 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา