ถ้าตัดขาดจากทุกข์ทั้งมวลได้ คือการเข้าสู่นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการแสวงหาความพ้นทุกข์
เอาแค่ทุกข์น้อยๆ รู้เท่าทัน ดับความทุกข์น้อยๆ เสมือนดับเทียน อย่าได้ปล่อยให้ทุกข์กลายเป็นไฟกองใหญ่
ทุกข์ก็เหมือนกับการแบกสิ่งของต่างๆ ไว้บนบ่า เจออะไรก็ยกใส่บ่า เห็นอะไรก็หยิบใส่ เมื่อเวลาผ่านไป ไม่เคยจะเอาอะไรออกเลย ก็ยิ่งหนัก
ปลด ลด วาง สิ่งที่ไม่สำคัญ สิ่งที่ไม่จำเป็น แล้วจะเบาบาง ทุกข์ก็จะน้อยลง
102 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา