1) ธรรมชาติของความทุกข์
-เจอในสิ่งที่ไม่อยากเจอ
-ไม่เจอในสิ่งที่อยากเจอ
2) “ฝึกเห็น”
จิตกับกายแตกต่างกันมากครับ คือจิตเคลื่อนไหวเร็วมาก ส่วนกายมีนำ้หนักเพราะเป็นสสาร ดังนั้นนอกจาก “เห็น” จิตที่ไม่นิ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เราลองมาพิจารณากายโดยใช้ความรู้เรื่องกายานุปัสสนาซึ่งเป็นหนึ่งใน สติปัฏฐานสี่ดูครับ เช่น ถามตัวเองว่า พื้นที่กายสัมผัสอยู่นั้น เย็น, ร้อน, อ่อน, แข็ง อย่างไร
มีลมพัดมากระทบกายมั้ย, ลมแรงหรือลมอ่อน อะไรประมาณนั้นครับ
การ “ เห็น” ทั้ง กาย และ จิตเป็นพื้นฐานสำคัญครับ ควรฝึกจนเป็น muscle memory ครับ ถ้าเปรียบเทียบกับ ภาพยนตร์ The Matrix ก็คือ Neo “เห็น” ความ โลภ, โกรธ, หลง ที่มาในรูปสัญลักษณ์ที่เป็นกระสุน และสามารถหลบและพิชิตทุกข์เหล่านั้นได้ในที่สุดครับ
1
เมื่อฝึกการ “เห็น” บ่อยๆ เราก็จะเห็นเร็วขึ้น เห็นถึงความไม่เที่ยงทั้งกายและจิต จนเราถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่น และเมื่อนั้น เราจะสัมผัสได้ถึง สภาวะแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
“เห็นทุกข์ ไม่เป็นทุกข์”
เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ เป็นคำสอนของท่านหลวงปู่ชาที่ผมจดจำได้ไม่ลืมครับ ผมยกตัวอย่างแบบนี้
- I am suffering
- I see suffering
คุณคิดว่าทั้งสองข้อเหมือนกันหรือครับ?
ยกอีกตัวอย่างครับ ลองนึกว่าความทุกข์คือสายน้ำเชี่ยวในลำธาร ถ้าให้คุณเลือกระหว่างการยืนดูมันอยู่ริมลำธารกับการกระโจนลงไปในสายนำ้เชี่ยวนั้น คุณจะเลือกแบบไหน? สังเกตได้ว่าสายนำ้เชี่ยวยังคงอยู่ สิ่งที่คุณทำคือเลือกที่จะวางตัวเอง(วางใจของเรา)อย่างไร
และที่สำคัญคือเราต้องมีสติครับ
3) “ดอกบัวใช้โคลนตมเป็นฐานรากแห่งการเบิกบาน”
ผมชอบการเปรียบเทียบว่า ความทุกข์ เปรียบเหมือนโคลนตม ส่วนปัญญาที่ได้จากการค้นพบนั้นคือดอกบัวครับ
4) “ทำไมคนบางกลุ่มถึงเป็นโรคซึมเศร้า”
5) “Wherever you go, there you are!”
การวิ่งไล่หาความสุขนั้น นำทุกข์มาให้
สุขทุกข์ไม่เที่ยงพอกัน พุทธศาสนาจึงสอนว่าจงอย่ายินดียินร้ายต่อสิ่งใด
อุตสาหกรรมบันเทิง ทั้งการท่องเที่ยว, กีฬา, games, ภาพยนตร์ ฯลฯ ต่างนำเสนอความสุขชั่วคราวที่เราต้องใช้เงินแลกมา แต่ความสุขแบบโลกๆ ในรูปแบบ รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส นั้น ไม่ยั่งยืน
ความสุขที่ปราศจากความสงบนั้นไม่มี ความสงบจาก โลภ, โกรธ, หลง มอบความสุขที่ยั่งยืน (sustainable)
คุณหนีจากความจำเจโดยการท่องเที่ยว, โดยการดูหนังฟังเพลง, โดยการเปลี่ยนแฟนสักสิบคน! ฯลฯ คุณหนีทุกอย่างในโลกได้ แต่คุณหนีตัวเองไม่ได้!
”wherever you go, there you are!”
6) “Good/Bad.....Who knows?”
7) “ทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น”
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 9
    โฆษณา